Stichting De Bergsche Maasveren zoekt algemeen bestuurslid

De gemeenten Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel hebben enige jaren geleden Stichting De Bergsche Maasveren opgericht. Deze stichting heeft als doel het instandhouden van de drie veerverbindingen over de Bergsche Maas, te weten het Drongelense veer, het Capelse veer en het Bernse veer. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het beheer en de exploitatie van de drie genoemde veren en de daarmee verband houdende infrastructurele voorzieningen.

Het huidige bestuur van de Stichting telt vier leden:

 • Voorzitter, die eindverantwoordelijk is voor het geheel, het beheer en de exploitatie, treedt formeel per 1 januari 2023 af,
 • Penningmeester, die verantwoordelijk is voor het financieel beheer,
 • Secretaris, die verantwoordelijk is voor secretariële zaken en voor de communicatie in- en extern,
 • Algemeen bestuurslid, tevens beoogd voorzitter per 1 januari 2023.

Het bestuur van de Stichting bestuurt niet op afstand, maar is een zogenaamd operationeel bestuur. De Stichting beschikt, behalve voor de bediening van de veerponten (van derden ingehuurd), niet over personeel.

Momenteel bestaat binnen het bestuur een vacature voor een algemeen bestuurslid met de volgende aandachtsgebieden:

 • zorgdragen voor actuele informatievoorziening, zowel fysiek als online,
 • (organiseren van) operationele afhandeling van vragen en klachten van passagiers,
 • communicatie bij stremmingen,
 • draagt bij aan het operationeel goed verlopen van de overtochten.

Functieprofiel

 • werk- en denkniveau op tenminste HBO-niveau,
 • bestuurlijke en/of managementervaring,
 • communicatief vaardig,
 • gevoel voor het functioneren van een publieke uitvoeringsorganisatie ten behoeve van gemeenten,
 • beschikbaarheid in tijd: deze zal variabel zijn en gemiddeld enkele uren per week bedragen,
 • lid van het bestuur kunnen niet zijn raadsleden van de oevergemeenten, ambtenaren in dienst van een van de oevergemeenten, personen die direct of indirect goederen of diensten leveren aan de Stichting of aan een van de vier oevergemeenten of exploitanten van veerboten.

Waardering voor uw inzet als bestuurder en vergoeding
U bent bestuurslid van een professionele en deskundige organisatie, die ervoor zorgt dat er een efficiënte en veilige veerverbinding is voor scholieren, burgers en bedrijven. Bestuurders ontvangen voor de taken die ze verrichten een financiële vergoeding en een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten. De tijdsbesteding bedraagt gemiddeld 4 uur per week.

Solliciteren
Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de heer Mathé Holleman op telnr. 06-22693757.
Als u belangstelling heeft voor het bestuurslidmaatschap verzoeken wij u uw motivatie en uw CV voor 25 november a.s. te mailen naar voorzitter@bergschemaasveren.nl.
Het adres van de stichting is Stichting De Bergsche Maasveren, Het Hof 6 5253AR Nieuwkuijk. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden tussen 28 november en 9 december 2022.