Nieuws

publicatiedatum: 23 juni 2023

Bergsche Maasveren iets langer gratis voor iedereen

Waar alle andere veerdiensten al een vergoeding vroegen, bleef het de Bergsche Maasveren lange tijd lukken om alle gebruikers kosteloos overzetten. Het oplopend verschil tussen de kosten van de veerverbinding en de baten uit het eigen vermogen dwingt De Stichting om een systeem van betaling te introduceren. De zienswijzen van de gemeenteraden leiden tot aanpassingen, waardoor de geplande startdatum verschuift naar medio oktober 2023.

Mathé Holleman, voorzitter van het bestuur van De Stichting Bergsche Maasveren: “Wij begrijpen dat de Raad van Toezicht de uitkomsten van de gevraagde zienswijze mee laat wegen. Dit heeft praktische consequenties, waardoor wij de invoering van de betaling moeten doorschuiven.”
In 2009 heeft het (toenmalige) ministerie van Verkeer en Waterstaat het beheer en het onderhoud van de drie veerverbindingen samen met een zogenaamde ‘bruidsschat’ overgedragen aan de oevergemeenten. Deze bruidsschat blijkt nu onvoldoende om de veren blijvend in de vaart te houden. Reden voor de stichting om te doen wat noodzakelijk is.

Het Drongelense Veer, Bernse Veer en Capelse Veer varen dagelijks en zijn daarmee van groot belang voor de ontsluiting van de vier oevergemeenten Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel. Wethouders van deze gemeenten vormen de Raad van Toezicht van de Stichting. Zij legden het besluit om betaling in te voeren ter zienswijze voor aan hun gemeenteraad.
Holleman: “Het kostte de Raad van Toezicht enige tijd om tot een uitkomst te komen. Dat is ook begrijpelijk, je wilt de zienswijzen daadwerkelijk mee laten wegen. Gezamenlijk hebben wij besloten om de gemeente Altena meer tijd te geven om de gewenste tegemoetkoming aan haar inwoners goed te bepalen en te communiceren met oa. de Dorpsraden. Daarnaast is besloten alle landbouwverkeer èn loonwerkers gratis over te zetten. Het bestuur wil de invoering van deze aanpassingen en de handhaving 100% in orde hebben. Dit kan gerealiseerd worden, maar het kost de politiek en het bestuur de nodige maanden om dit voor te bereiden en goed te doen”.

Gemak staat voorop
De registratie en betaling wordt zo gemakkelijk mogelijk voor alle gebruikers van de veerdienst, van inwoners die bijna dagelijks zo reizen tot toeristen die een slechts een enkele keer de oversteek maken. Voor de invoering worden de inwoners en ondernemers geïnformeerd over het inchecken, abonnementen, wijze van betalen en alles wat verder van belang is.

publicatiedatum: 20 maart 2023

Bergsche Maasveren vanaf de zomer niet meer gratis

Waar alle andere veerdiensten al een vergoeding vroegen, bleef het de Bergsche Maasveren lange tijd lukken om alle gebruikers kosteloos overzetten. Het oplopend verschil tussen de kosten van de veerverbinding en de baten uit het eigen vermogen dwingt De Stichting nu om een systeem van betaling te introduceren. Fietsers, voetgangers en landbouwvoertuigen mogen nog steeds gratis mee met de veerponten. Mathé Holleman, voorzitter van het bestuur van De Stichting Bergsche Maasveren: “Het is heel zuur om na bijna 120 jaar toch een vergoeding te moeten vragen, maar het eigen vermogen is niet toereikend en de blijvende bereikbaarheid voor inwoners gaat voor het behoud van de traditie. ”

Het Drongelense Veer, Bernse Veer en Capelse Veer varen dagelijks en zijn daarmee van groot belang voor de ontsluiting van de vier oevergemeenten Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel. In 2009 heeft het (toenmalige) ministerie van Verkeer en Waterstaat het beheer en het onderhoud van de drie veerverbindingen samen met een zogenaamde ‘bruidsschat’ overgedragen aan de oevergemeenten. Deze bruidsschat blijkt nu onvoldoende om de veren blijvend in de vaart te houden. Reden voor de stichting om te doen wat noodzakelijk is. “We teren nu maand na maand tienduizenden euro’s in op ons eigen vermogen, een onhoudbare situatie die deze aanpak noodzakelijk maakt” aldus Mathé Holleman. “Alle andere opties zijn door ons verkend, waaronder een bijdrage van de oevergemeenten. Wij hebben er begrip voor dat dat niet structureel mogelijk is, maar waren vanzelfsprekend liever gratis gebleven.”

Fietsers, wandelaars en landbouwvoertuigen kosteloos overgezet
In de planning gaat gemotoriseerd verkeer vanaf maandag 17 juli betalen voor de overtocht. Dus auto’s, busjes, motoren et cetera moeten een kaartje kopen. De prijs wordt marktconform en vaste gebruikers kunnen met een abonnement met korting gebruik maken van het veer. Het is gelukt om de overtocht gratis te houden voor fietsers, wandelaars en landbouwvoertuigen van lokale agrariërs.

Gemak staat voorop
De registratie en betaling wordt zo gemakkelijk mogelijk voor alle gebruikers van de veerdienst, van inwoners die bijna dagelijks zo reizen tot toeristen die een slechts een enkele keer de oversteek maken. Ruim voor de zomer worden de inwoners en ondernemers geïnformeerd over het inchecken, abonnementen, wijze van betalen en alles wat verder van belang is. Ook de maatschappelijke organisaties in de oevergemeenten krijgen informatie op maat.

Zienswijze gemeenteraad
De Stichting Bergsche Maasveren is juridisch eigenaar van de veerponten. Hierbij houden de oevergemeenten een rol doordat zij ieder een wethouder hebben afgevaardigd in
de Raad van Toezicht van de stichting. De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat er inderdaad aanvullende inkomsten noodzakelijk zijn. De bestuurders uit de vier gemeenten vinden het belangrijk dat de gemeenteraden zich hier ook over uit kunnen spreken en kunnen reageren op de voorgestelde aanpak. Daarom zijn vandaag alle gemeenteraadsleden geïnformeerd en wordt hun zienswijze gevraagd. Hans Tanis, wethouder in Altena en voorzitter van de Raad van Toezicht: “Voor ons is de de bereikbaarheid van onze gemeenten van groot belang. Stichting de Bergsche Maasveren neemt verantwoordelijkheid en is op zoek gegaan naar aanvullende inkomsten. Wij zien dat er geen andere aanpak beschikbaar is en dat de Stichting het uiterste heeft gedaan. Daarbij blijft natuurlijk ontzettend jammer niet meer aan iedereen altijd een gratis overtocht geboden kan worden. Het is belangrijk dat de raad mee kan kijken en de zienswijze op de voorgenomen aanpak en planning kan geven. Dit leggen wij daarom in alle gemeenten voor.”